Domů

Mládež

Práce s mládeží má v místní organizaci dlouholetou tradici. V současné době působí při MO ČRS dva rybářské kroužky. Rozdělení rybářských kroužků je odvozeno od samotného zaměření dětí. <
Rybářský kroužek
Kroužek vedený učitelem základní školy Mgr. Josefem Urbanem se zaměřuje na rybářskou “KLASIKU",kdy naši nejmladší členové jsou připravováni na zisk povolenky podrobným studiem rybářského řádu v základní škole a častými vycházkami na řeku Dědinu ,kde se seznamují se základními způsoby lovu a chováním u vody.
 
Sportovní rybářský kroužek “LIPANI”.
Byl založen v září roku 1992 Marcelem Kubíkem a Milošem Sýkorou, který od roku 1993 pracoval pod vedením Marcela Kubíka a Jana Jarkovského. Během krátké doby se rybářský kroužek z místní úrovně vypracoval na uznávaný kroužek, který sbíral v rybářské olympiádě “ZLATÁ UDICE” jedno vítězství za druhým a dokázal mnohokrát zvítězit v okresním, územním i národním kole. S postupujícím časem se členové začali intenzivně věnovat závodnímu lovu ryb udicí – plavané. 
 
I v současnosti se “LIPANI” pod vedením Zbyňka Bačiny zaměřují především na sportovní rybolov. 
 
Naše priorita je co nejlepší výsledek v soutěži “ZLATÁ UDICE”, což je soutěž rybářských kroužků v celé České republice. 
 
Soutěže probíhají na všech úrovních vždy ve třech okruzích.
 

ZNALOSTNÍ SOUTĚŽ:

Testová část prověřuje znalosti rybářského řádu, zákona o rybářství, stanov ČRS, soutěžních řádů RT (rybolovná technika) a LRU (lov ryb udicí), morfologie a anatomie ryb, čistoty vod a ochrany přírody a životního prostředí, poznávání ryb, rostlin a živočichů. 
 

RYBOLOVNÁ TECHNIKA:

Rybolovná technika zahrnuje pět disciplín podle mezinárodního závodního řádu pro RT a jeho doplňků. Z těchto pěti disciplín se na úrovni místních a okresních kol soutěží pouze v zátěžovém trojboji, v územním a národním kole se soutěží v pětiboji. Jedná se o disciplíny:

 

LOV RYB UDICÍ:

V kvalifikačních kolech (místní a okresní kola) může pořadatel povolit kromě plavané i další rybolovné způsoby. Na úrovni územních kol a národního finále se soutěží pouze v plavané, a to ve dvou kolech - každé z kol trvá 120 minut. Po dobu závodu nesmí mladým závodníkům nikdo pomáhat (do vymezeného prostoru má přístup pouze trenér, který ale nesmí s vybavením k lovu ryb nijak manipulovat).
 
V této soutěži se nám poslední roky nebývale daří, což dokazuji výsledky našich mladých rybářů. Ve Východních Čechách se umísťujeme na předních místech.