Domů

Mládež

Práce s mládeží má v místní organizaci dlouholetou tradici. V současné době působí při MO ČRS dva rybářské kroužky. Rozdělení rybářských kroužků je odvozeno od samotného zaměření dětí. 
 
Rybářský kroužek
Kroužek vedený učitelem základní školy Mgr. Josefem Urbanem se zaměřuje na rybářskou “KLASIKU",kdy naši nejmladší členové jsou připravováni na zisk povolenky podrobným studiem rybářského řádu v základní škole a častými vycházkami na řeku Dědinu ,kde se seznamují se základními způsoby lovu a chováním u vody.
 
Sportovní rybářský kroužek “LIPANI”.
Byl založen v září roku 1992 Marcelem Kubíkem a Milošem Sýkorou, který od roku 1993 pracoval pod vedením Marcela Kubíka a Jana Jarkovského. Během krátké doby se rybářský kroužek z místní úrovně vypracoval na uznávaný kroužek, který sbíral v rybářské olympiádě “ZLATÁ UDICE” jedno vítězství za druhým a dokázal mnohokrát zvítězit v okresním, územním i národním kole. S postupujícím časem se členové začali intenzivně věnovat závodnímu lovu ryb udicí – plavané. 
 
I v současnosti se “LIPANI” pod vedením Zbyňka Bačiny zaměřují především na sportovní rybolov. 
 
Naše priorita je co nejlepší výsledek v soutěži “ZLATÁ UDICE”, což je soutěž rybářských kroužků v celé České republice. 
 
Soutěže probíhají na všech úrovních vždy ve třech okruzích.
 

ZNALOSTNÍ SOUTĚŽ:

Testová část prověřuje znalosti rybářského řádu, zákona o rybářství, stanov ČRS, soutěžních řádů RT (rybolovná technika) a LRU (lov ryb udicí), morfologie a anatomie ryb, čistoty vod a ochrany přírody a životního prostředí, poznávání ryb, rostlin a živočichů. 
 

RYBOLOVNÁ TECHNIKA:

Rybolovná technika zahrnuje pět disciplín podle mezinárodního závodního řádu pro RT a jeho doplňků. Z těchto pěti disciplín se na úrovni místních a okresních kol soutěží pouze v zátěžovém trojboji, v územním a národním kole se soutěží v pětiboji. Jedná se o disciplíny:

 

LOV RYB UDICÍ:

V kvalifikačních kolech (místní a okresní kola) může pořadatel povolit kromě plavané i další rybolovné způsoby. Na úrovni územních kol a národního finále se soutěží pouze v plavané, a to ve dvou kolech - každé z kol trvá 120 minut. Po dobu závodu nesmí mladým závodníkům nikdo pomáhat (do vymezeného prostoru má přístup pouze trenér, který ale nesmí s vybavením k lovu ryb nijak manipulovat).
 
V této soutěži se nám poslední roky nebývale daří, což dokazuji výsledky našich mladých rybářů. Ve Východních Čechách se umísťujeme na předních místech.